"immediately pulled" — Słownik kolokacji angielskich

immediately pulled kolokacja
Popularniejsza odmiana: immediately pull
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast pociągnąć
  1. pull czasownik + immediately przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I pulled back immediately, not wanting her to give me away.

powered by  eTutor logo