"immediately pull" — Słownik kolokacji angielskich

immediately pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast pociągnij
  1. pull czasownik + immediately przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I pulled back immediately, not wanting her to give me away.

powered by  eTutor logo