"immediate use" — Słownik kolokacji angielskich

immediate use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe użycie
  1. immediate przymiotnik + use rzeczownik
    Silna kolokacja

    He said, however, that the technology was not about to go into immediate use.