ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"immediate sense" — Słownik kolokacji angielskich

immediate sense kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy sens
  1. immediate przymiotnik + sense rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In an immediate and practical sense, the answer is no.