"immediate risk" — Słownik kolokacji angielskich

immediate risk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednie ryzyko
  1. immediate przymiotnik + risk rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For the central government, though, the immediate risk is that it might lose control of economic policy.

    Podobne kolokacje: