"immediate question" — Słownik kolokacji angielskich

immediate question kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe pytanie
  1. immediate przymiotnik + question rzeczownik
    Silna kolokacja

    But the immediate question is what to do about Castro.