"immediate family member" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośredni członek rodziny
  1. immediate przymiotnik + member rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Having a parent or immediate family member who is depressed.

podobne do "immediate family member" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "immediate family member" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik