"bliska rodzina" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bliska rodzina" po polsku

"bliska rodzina" — Słownik kolokacji angielskich

immediate family kolokacja
 1. immediate przymiotnik + family rzeczownik = bliska rodzina, bliscy krewni, najbliższa rodzina, najbliżsi krewni
  Bardzo silna kolokacja

  You're not going to pay a personal price with an immediate family.

close family kolokacja
 1. close przymiotnik + family rzeczownik = bliska rodzina, bliscy krewni, najbliższa rodzina, najbliżsi krewni
  Silna kolokacja

  How many of his close family members, I asked him, had either died young or spent time in prison?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo