"immediate crisis" — Słownik kolokacji angielskich

immediate crisis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy kryzys
  1. immediate przymiotnik + crisis rzeczownik
    Silna kolokacja

    Hotels across the country were still trying to deal with the immediate crisis yesterday.