"immediate access" — Słownik kolokacji angielskich

immediate access kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy dostęp
  1. immediate przymiotnik + access rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All I have is an official request for immediate access to you.