"imagery" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "imagery" po angielsku — Słownik polsko-angielski

imagery *

rzeczownik
 1. metaforyka, symbolika literary [UNCOUNTABLE]
  He usually uses dark imagery in his works. (On w swoich dziełach zazwyczaj używa mrocznej symboliki.)
 2. obrazowanie, uosobienie, przedstawienie, obrazowość (np. opisu) literary [UNCOUNTABLE]
  Her books contain an authentic imagery of her times. (Jej książki zawierają rzeczywiste przedstawienie jej czasów.)
 3. obrazy, wizerunki, podobizny [UNCOUNTABLE]
  This room was full of the imagery of past presidents. (Ten pokój był pełny podobizn przeszłych prezydentów.)
 4. zobrazowanie optyczne (w optyce) technical [UNCOUNTABLE]
 5. terapia wizualizacyjna, terapia wyobrażeniowa (w psychologii) technical [UNCOUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.