BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"ignore things" — Słownik kolokacji angielskich

ignore things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zignoruj sprawy
  1. ignore czasownik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You should just ignore things that are wrong with you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo