"identities" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "identities" po angielsku

identities *

rzeczownik
 1. dane osobowe, tożsamość danej osoby [tylko liczba mnoga]
rzeczownik
 1. tożsamość [policzalny lub niepoliczalny]
  The identity of the killer is still unknown. (Tożsamość mordercy jest wciąż nieznana.)
  Have you any papers confirming your identity? (Masz jakieś papiery poświadczające twoją tożsamość?)
  There was no doubt about the identity of the dead. (Nie było wątpliwości co do tożsamości zmarłego.)
 2. identyczność oficjalnie [niepoliczalny]
 3. tożsamość (w matematyce) termin techniczny
przymiotnik
 1. identyfikacyjny, tożsamościowy
  May I see your identity card? (Czy mogę zobaczyć twój dowód tożsamości?)
  The identity code is invalid. (Kod identyfikacyjny jest nieważny.)

Powiązane zwroty — "identities"

rzeczownik
czasownik
ID (skrót) , identity card , także: identity document , także: ID card = identyfikować (na podstawie dokumentu, np. legitymacji)
przymiotnik

powered by  eTutor logo