"historic time" — Słownik kolokacji angielskich

historic time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczny czas
  1. historic przymiotnik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    And even some of the youngest understand that we are living in historic times.

    Podobne kolokacje: