"heavy spending" — Słownik kolokacji angielskich

heavy spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciężkie wydatki
  1. heavy przymiotnik + spending rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    With the heavy spending in its consumer businesses, it will now take a while.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo