"hear one's snores" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's snores kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś chrapania
  1. hear czasownik + snore rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Before Martin could think of what to say, he'd heard his father's snores.

    Podobne kolokacje: