"haul people" — Słownik kolokacji angielskich

haul people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzie łupu
  1. haul czasownik + people rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Call them what you will, I didn't agree to haul people to Teirm.

    Podobne kolokacje: