"hate books" — Słownik kolokacji angielskich

hate books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki nienawiści
  1. hate czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For a while, she will hate books, just because they had such power over her once.