"hate WOMEN" — Słownik kolokacji angielskich

hate WOMEN kolokacja
Popularniejsza odmiana: hate women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nienawiść Kobiety
  1. hate czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She hates women who try to get ahead on looks alone.

    Podobne kolokacje: