ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"hate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hate czasownik

hate + rzeczownik
Kolokacji: 92
hate people • hate one's guts • hate women • hate the idea • hate one's father • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. hate people = ludzie nienawiści hate people
2. hate one's guts = nie cierpieć czyjś odwaga hate one's guts
3. hate women = kobiety nienawiści hate women
  • She hates women who try to get ahead on looks alone.
  • I'd go so far as to say the show hates women.
  • But he actually hated women, even her, in the end.
  • "I hate women who don't bring their own to a dinner party."
  • The windows are done by men who hate women, don't you think?
  • Those girls seem to be honest, but you know, I hate women.
  • Tell the truth so athletes don't hate women for the wrong reasons.
  • I hate women who complain about being fat when they're like a size five.
  • But still I think we hate women even more than the average guy.
  • Don't you think maybe old Tony just hates women who are more successful than he is?
4. hate the idea = nie cierp pomysł hate the idea
5. hate one's father = nie cierpieć czyjś ojciec hate one's father
6. hate the man = nienawidź człowieka hate the man
7. hate crimes = przestępstwa nienawiści hate crimes
8. hate one's job = nie cierpieć czyjś praca hate one's job
10. hate one's life = nie cierpieć czyjś życie hate one's life
11. hate Chris = nienawiść Chris hate Chris
12. hate Jews = nienawiść żydzi hate Jews
13. hate America = nienawiść Ameryka hate America
czasownik + hate
Kolokacji: 10
love to hate • come to hate • stop hating • begin to hate • go to hate • ...
hate + przyimek
Kolokacji: 11
hate about • hate by • hate for • hate that • hate to • ...
hate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
absolutely hate • hate most • truly hate • actually hate • simply hate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.