"hardship post" — Słownik kolokacji angielskich

hardship post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta biedy
  1. hardship rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That is still high for what many companies regard as a hardship post, but nearly 25 percent below the peak.

    Podobne kolokacje: