"hang a picture" — Słownik kolokacji angielskich

hang a picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieś obraz
  1. hang czasownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You could hang a picture like that in your own living room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo