BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"hang" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hang czasownik

hang + rzeczownik
Kolokacji: 45
hang one's head • hang Man • hang one's hat • hang gliders • hang down one's back • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. hang one's head = zawieść się, wyrazić skruchę (głównie z niepowodzenia) hang one's head
2. hang Man = zawieś człowieka hang Man
3. hang one's hat = zamieszkać gdzieś, osiedlić się gdzieś hang one's hat
4. hang gliders = zawieś szybowce hang gliders
5. hang down one's back = zwisać czyjś z powrotem hang down one's back
6. hang one's clothes = zawieszać czyjś ubranie hang one's clothes
czasownik + hang
Kolokacji: 16
found hanging • seem to hang • try to hang • want to hang • go to hang • manage to hang • ...
hang + przyimek
Kolokacji: 71
hang out • hang up • hang from • hang over • hang around • hang down • hang above • hang onto • hang off • ...
hang + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 108
hang open • hang low • hang together • hang heavy • hang loosely • hang upside down • hang motionless • hang loose • hang tough • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.