"handsome face" — Słownik kolokacji angielskich

handsome face kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ładna twarz
  1. handsome przymiotnik + face rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then that handsome face changed, became more like his father's.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo