"handsome woman" — Słownik kolokacji angielskich

handsome woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przystojna kobieta
  1. handsome przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Brian thought he had never seen such a handsome woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo