"gritty setting" — Słownik kolokacji angielskich

gritty setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapiaszczone ustawienie
  1. gritty przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The gritty setting inspired a legion of rappers.

    Podobne kolokacje: