"great celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

great celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielka sława
  1. great przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mytholmroyd is indeed lucky to remember the great celebrity.