"great accuracy" — Słownik kolokacji angielskich

great accuracy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielka dokładność
  1. great przymiotnik + accuracy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    More layers can be used if greater accuracy is required.

    Podobne kolokacje: