Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"historical accuracy" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczna dokładność
  1. historical przymiotnik + accuracy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Great efforts were made to produce a film of high historical accuracy.