Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"high accuracy" — Słownik kolokacji angielskich

high accuracy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysoka dokładność
  1. high przymiotnik + accuracy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To achieve the high accuracy, the following steps are carried out.