"golden eye" — Słownik kolokacji angielskich

golden eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złoty wzrok
  1. golden przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She looked at him, a question in her golden eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo