"give women" — Słownik kolokacji angielskich

give women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj kobiety
  1. give czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The mothers are given formidable young women to deal with.

    Podobne kolokacje: