"get any suggestions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozum jakiekolwiek propozycje
  1. get czasownik + suggestion rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Has anyone got any suggestions as to what might be best?

podobne do "get any suggestions" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get any suggestions" po angielsku

inne

powered by  eTutor logo