"get a clue" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get a clue" po angielsku

rzeczownik
 1. trop, wskazówka, poszlaka (np. w dochodzeniu, w śledztwie) [policzalny]
  So far, the police have only a few clues to work with. (Do tej pory policja ma tylko kilka poszlak, na których może działać.)
 2. wskazówka, sugestia [policzalny]
  The clues are present if you want to see them. (Wskazówki są obecne jeśli chcesz je zobaczyć.)
  He needed two clues to solve the puzzle. (On potrzebował dwóch wskazówek, aby rozwiązać łamigłówkę.)
 3. pojęcie, zrozumienie potocznie [policzalny]
  The man had no clue which side they were on, if any. (Mężczyzna nie miał pojęcia po czyjej stronie oni byli, jeżeli byli po którejkolwiek.)
 4. hasło (np. w krzyżówce) [policzalny]
  I just need one more clue to finish this crossword. (Potrzebuję już tylko jednego hasła żeby skończyć tę krzyżówkę.)
  This clue is a five-letter word. (To hasło jest wyrazem pięcioliterowym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wskazywać trop
 1. nie mieć pojęcia
  I have no clue. (Nie mam pojęcia.)
  link synonim: have no idea

"get a clue" — Słownik kolokacji angielskich

get a clue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań trop
 1. get czasownik + clue rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Come back when you have got a clue about what you're saying.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo