"general word" — Słownik kolokacji angielskich

general word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólne słowo
  1. general przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Replication is a general word for making a copy from a template.

    Podobne kolokacje: