ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"general term" — Słownik kolokacji angielskich

general term kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólny termin
  1. general przymiotnik + term rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They know what is about to happen in general terms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo