"future story" — Słownik kolokacji angielskich

future story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła historia
  1. future przymiotnik + story rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Me too... we'll work on it for a future story!

    Podobne kolokacje: