"future appearance" — Słownik kolokacji angielskich

future appearance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe pojawienie się
  1. future przymiotnik + appearance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I give you my word any future appearances will be less alarming, my lord.

powered by  eTutor logo