PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"funny wisecrack" — Słownik kolokacji angielskich

funny wisecrack kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny dowcip
  1. funny przymiotnik + wisecrack rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It merely collects and posts the funniest wisecracks - which don't tell you anything useful - without associating them with a particular restaurant.

    Podobne kolokacje: