"funny smile" — Słownik kolokacji angielskich

funny smile kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny uśmiech
  1. funny przymiotnik + smile rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But a funny little smile turned Mama's mouth, as she watched him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo