PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"funny show" — Słownik kolokacji angielskich

funny show kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawne widowisko
  1. funny przymiotnik + show rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These often make for some of the show's funniest or most revealing moments.

    Podobne kolokacje: