ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"funny shape" — Słownik kolokacji angielskich

funny shape kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwny kształt
  1. funny przymiotnik + shape rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Somehow, it always looked a very funny shape when seen against the sunrise.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo