PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"funny sequence" — Słownik kolokacji angielskich

funny sequence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna seria
  1. funny przymiotnik + sequence rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The film is interesting, with a lot of stunts and funny sequences, in a typical Johar style.