"funny portrait" — Słownik kolokacji angielskich

funny portrait kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny portret
  1. funny przymiotnik + portrait rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The program, which will be repeated today through tomorrow night, began with a well-observed, funny portrait of a fractious dance audience.

powered by  eTutor logo