ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"funny piece" — Słownik kolokacji angielskich

funny piece kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny kawałek
  1. funny przymiotnik + piece rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But when you read it, it's such a funny, physical, visceral piece.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo