BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large piece" — Słownik kolokacji angielskich

large piece kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kawał
  1. large przymiotnik + piece rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I had done my work too well for any large piece to give way.

powered by  eTutor logo