PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"funny picture" — Słownik kolokacji angielskich

funny picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny obraz
  1. funny przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She counted the stars, made funny pictures from them in her mind.