"funny picture" — Słownik kolokacji angielskich

funny picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny obraz
  1. funny przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She counted the stars, made funny pictures from them in her mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo