ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"funny man" — Słownik kolokacji angielskich

funny man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwny człowiek
  1. funny przymiotnik + man rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Only do I know that he is a funny white man.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo