ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"funny game" — Słownik kolokacji angielskich

funny game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna gra
  1. funny przymiotnik + game rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I feel like we have a strong team, but golf's a funny game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo