"funny gag" — Słownik kolokacji angielskich

funny gag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny gag
  1. funny przymiotnik + gag rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's such a brilliantly written show and, as the presenter, you're guaranteed the funniest gags.

    Podobne kolokacje: